0 %

Mange tak for din deltagelse i denne survey!

Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i den offentlige ledelse i Roskilde Kommune. Undersøgelsen har særligt fokus på erfaringer og oplevelser med ledelsen set fra medarbejderens synspunkt, for derfra at kunne undersøge, hvorvidt ledelsen kunne optimeres og arbejdsmiljøet forbedres. Besvarelserne bliver anonymiseret, og vil indgå som datagrundlag i et semesterprojekt på Roskilde universitet.
Mvh Line Sofie Mortensen, Bachelorstuderende på Roskilde Universitet, Politik og Forvaltning

Kontakt gerne lsofiem@ruc.dk ved eventuelle spørgsmål eller kommentarer